Water

Ook voor de watervoorraad moeten we een slimme oplossing kiezen. In spiegelbeeld van de extra dieseltanks hebben we aan de linkerzijde van de auto 2 extra tanks gemonteerd. Tussen de wielen hangt onder de auto een 56 liter RVS watertank. In het linker achterspatbord hebben we een 44 liter watertank van plastic geplaatst.

In 2012 stonden in de auto nog twee jerry cans (20 liter per stuk) aan het voeteneinde van het bed. In 2017 is er één jerrycan overgebleven. Samen met de waston levert dat nog 40 liter water.

De tanks zijn via een pomp verbonden met een ingenieus (al zeg ik het zelf) kranen systeem. Met de kranen is de te gebruiken tank te selecteren maar ook de bron: watertanks of het inlaatpunt. Het is dus mogelijk een slang in de sloot te hangen en water op te pompen.

Het ongefilterde water stroomt via de pomp naar een verdeelpunt met drie afsluiters:

Gefilterd water

Afsluiter 1 laat het water via een Doulton waterfilter naar de waterkraan stromen. Deze kraan bevond zich op de achterdeur maar is inmiddels in de keuken geplaatst. Het water dat hieruit komt kunnen we direct drinken. Interessant is het om te zien hoeveel vuil het waterfilter uit kraakhelder water haalt.

Ongefilterd water

Via afsluiter 2 stroomt het water in een keer door naar een afneembare kraan aan de linkerachterzijde van de auto. Op een standaardkraan is een Gardena koppelstuk geplaatst waardoor we deze eenvoudig kunnen verwijderen. Het tweede aftappunt (boven de koelkast) is in 2017 vervallen.

Warm ongefilterd water

De derde afsluiter laat het water door naar een warmtewisselaar onder de motorkap. Door deze warmtewisselaar stroomt ook het koelwater. Bij een warme motor hebben we dus ook warm water. Bijvoorbeeld om ons te wassen. Het aftappunt hiervan (ook een Gardena koppeling) zit aan de voorkant van de auto. 

In risico gebieden voegen we Micropur (van Kathadyn) toe aan het water in de tanks. 

Evaluatie

Dit systeem bleek zeer goed te werken. Geen van ons is ooit ziek geworden van vervuild water.

Het vulpunt van de 44 litertank (in de achterbak) bleek niet zo handig te zitten. Het vullen van de tank leverde nogal eens een plas water in de Land Rover op. In 2017 is het vulpunt verplaatst en is nu van buiten de auto bereikbaar. Nu werkt het goed.

De waterpomp die we gebruiken (Fiamma 8) begon in 2017 nogal wat kuren (ondanks vervangen rubbers) te vertonen. Een aantal keren lukte het niet het water uit de tanks op te pompen. In 2018 vervangen we deze pomp door een Marco UP3/e waarvan de interne constructie en werking wezenlijk anders is.